2/12/08


Ο πρώτος και ο πιό διάσημος βασιλιάς της Ουγγαρίας, Στέφανος. Στα Ουγγρρικά, Szent István (1001–1038). Έφερε τον Χριστιανισμό στην περιοχή, έγινε Άγιος και το διάσημο χρυσό στέμμα του, φυλάσεται στην κεντρική αίθουσα του Κοινοβουλίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: