3/5/11


Το εσωτερικό της Αγίας Σοφίας απο την θέα του γυναικωνίτη. Ανήκει στις κορυφαίες δημιουργίες της βυζαντινής ναοδομίας, πρωτοποριακού σχεδιασμού και υπήρξε σύμβολο της Πόλης, τόσο κατά τη βυζαντινή όσο και κατά την οθωμανική περίοδο. Ανεγέρθηκε τον 6ο αιώνα, επί βασιλείας του Ιουστινιανού Α'..

Δεν υπάρχουν σχόλια: