18/8/11


Στο Καπέσοβο υπάρχει και το διάσημο πέτρινο μονοπάτι με την ονομασία "σκάλα Βραδέτου". Ενώνει το Καπέσοβο με το Βραδέτο σε 1500 μέτρα φιδίσιας διαδρομής..

Δεν υπάρχουν σχόλια: